Arzúa o destino verde de Galicia

Taxas sobre reservas de vía pública.

20 febrero, 2013

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, desentullos, argolas, andamios e outras instalacións análogas.
Taxas sobre reservas de vía pública.

Last modified: 23 diciembre, 2018

Comments are closed.