Arzúa o destino verde de Galicia

Taxas sobre postos ambulantes en terreos públicos.

20 febrero, 2013

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións situadas en terreos de uso público e industrias rueiras e ambulantes.
Taxas sobre postos ambulantes en terreos públicos.

Last modified: 24 diciembre, 2018

Comments are closed.