Arzúa o destino verde de Galicia

Taxas por recollida de lixo.

20 febrero, 2013

Sobre a prestación do servizo de recepción obrigada de residuos sólidos urbanos de vivendas, aloxamentos e locais nos que se realicen actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas e de servizos.

Taxas por recollida de lixo.

Last modified: 24 diciembre, 2018

Comments are closed.