Arzúa o destino verde de Galicia

Taxas por ocupación de terreos de uso público.

20 febrero, 2013

Ordenanza fiscal que regula as taxas pola entrada de vehículos a través de beirarrúas e pola reserva da vía pública para aparcadoiro ou carga e descarga de mercadorías de calquera clase.
Taxas por ocupación de terreos de uso público.

Last modified: 20 febrero, 2013

Comments are closed.