Arzúa o destino verde de Galicia

Taxas por licenzas urbanísticas.

20 febrero, 2013

Ordenanza fiscal encargada de verificar se os actos de edificación e uso do solo e o subsolo están suxeitos á licenza municipal.
Taxas por licenzas urbanísticas.

Last modified: 20 febrero, 2013

Comments are closed.