Arzúa o destino verde de Galicia

Taxas por licenzas de apertura.

20 febrero, 2013

Ordenanza fiscal que regula técnica e administrativamente que os establecementos industriais e mercantís cumpran as condicións esixidas de tranquilidade, sanidade, salubridade, etc.
Taxas por licenzas de apertura.

Last modified: 23 diciembre, 2018

Comments are closed.