Arzúa o destino verde de Galicia

IES de Arzúa

No centro se imparten clases de ESO, bacharelato e ciclos de graos medios e superiores de agraria e administración, como son o de Xestión administrativa, Traballos forestais e de conservación do medio natural, Administración e finanzas, e Xestión e organización dos recursos naturais e paixasísticos.

Este ano tiveron un total de trescentos noventa alumnos/as matriculados/as. Contan con cincuenta e nove docentes. O instituto distribúese en dous edificios principais onde se imparten as clases de ESO e bacharelato nun, e os ciclos no de enfronte. Ademais teñen o ximnasio, os talleres, os invernadoiros e as pistas deportivas.

O contorno do centro está axardinado, sendo este preparado por docentes e alumnos do IES.

Enderezo:
Rúa do castro s/n – Santiago de Arzúa – 15810 – Arzúa

Contacto:
Tlf: 981 500 527
Fax: 981 500 615
web: www.edu.xunta.es/centros/iesarzua/

Comments are closed.