Arzúa o destino verde de Galicia

Reparación camiños da CN 547 a Doroña por Bascuas (Rendal) e outro

4 septiembre, 2011

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 09/03/2010

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado sen publicidade

Prezo licitación: 31.364,82 euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 30.04.2010

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 09.04.2010, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa FRANCISCO GÓMEZ Y CIA, S.L., por un importe de 31.030 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Last modified: 22 diciembre, 2018

Comments are closed.