Arzúa o destino verde de Galicia

Ordenanzas

Normativa MunicipalOrdenanzas

Ordenanza municipal reguladora das axudas de emerxencia social

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL NO CONCELLO DE ARZÚA...

5 mayo, 2015

Ler máis

Normativa MunicipalOrdenanzas

ORDENANZA MUNICIPAL PARA A PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS CAMIÑOS E VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COAS OPERACIÓNS DE SACA DE MADEIRA

ordenanza protección e conservación dos camiños e vías públicas municipais en relación coas operacións de saca de madeira Publicada...

21 febrero, 2013

Ler máis

Normativa MunicipalOrdenanzas

ORDENANZA XERAL MUNICIPAL SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL

Ordenanza Xeral Municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e Seguridade vial publicada no bop  nº 175 de data 13 de...

21 febrero, 2013

Ler máis

Normativa MunicipalOrdenanzas

ORDENANZA XERAL REGULADORA DO OUTORGAMENTO DE LICENCIAS DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN OU OCUPACIÓN DE EDIFICACIÓNS

Ordenanza reguladora do outorgamento de licenzas de primeira utilización ou ocupación de edificacions...

20 febrero, 2013

Ler máis