Arzúa o destino verde de Galicia

Imposto sobre instalacións, construcións e obras.

20 febrero, 2013

Establécese como feito impoñible a realización de calquera desas actividades que esixa a obtención de licenzas de obra ou urbanísticas.
construcións e obras.

Last modified: 23 diciembre, 2018

Comments are closed.