Arzúa o destino verde de Galicia

Ordenanzas

Dende aquí podes consultar as ordenanzas fiscais que regulan a actividade no concello de Arzúa e que foron aprobadas polo pleno municipal.

Ordenanza municipal reguladora das axudas de emerxencia social

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL NO CONCELLO DE ARZÚA

Ordenanza reguladora da utilización de edificios, locais e instalacións municipais

ORDENANZA USO DOS EDIFICIOS LOCAIS E INSTALACIÓNS

ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL NOMEADO: «BOLSA DE EMPREGO DO CONCELLO DE ARZÚA»

ordenanza reguladora do servizo de intermediación laboral

ORDENANZA MUNICIPAL PARA A PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS CAMIÑOS E VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COAS OPERACIÓNS DE SACA DE MADEIRA

ordenanza protección e conservación dos camiños e vías públicas municipais en relación coas operacións de saca de madeira Publicada no BOP nº 23 de data 1 de febreiro de 2013 Entrada en vigor o 19 de febreiro de 2013

ORDENANZA XERAL MUNICIPAL SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL

Ordenanza Xeral Municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e Seguridade vial publicada no bop  nº 175 de data 13 de setembro de 2010

ORDENANZA XERAL REGULADORA DO OUTORGAMENTO DE LICENCIAS DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN OU OCUPACIÓN DE EDIFICACIÓNS

Ordenanza reguladora do outorgamento de licenzas de primeira utilización ou ocupación de edificacions

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACION DE TERRAZAS E OUTROS ELEMENTOS AUXILIARES EN TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

Ordenanza municipal reguladora da instalación de terrazas e outros elementos auxiliares en terreos de dominio público municipal Publicada no BOP nº 192 de data 8 de outubro de 2012

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACION E FUNCIONAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RADIOELÉCTRICAS

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACIÓN E FUNCIONAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RADIOELÉCTRICAS DO CONCELLO D Publicada no BOP nº 56 de data 23 de marzo de 2011

Imposto sobre o valor de terreos urbanos.

Ordenanza reguladora do incremento de valor dos terreos de natureza urbana que se poña de manifesto a consecuencia da transmisión da súa propiedade. Imposto sobre o valor de terreos urbanos.

Servizos da aula de informática.

Ordenanza reguladora do prezo público polo uso dos servizos da aula de informática do concello. Servizos da aula de informática.

Comments are closed.