Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións rematadas – Xestión de Servizos Públicos

Contratación de concesión do servizo de explotación das instalacións deportivas de piscina, cuberta e descuberta

Anuncio Priego de cláusulas administrativas particulares Prego de prescricións técnicas Anuncio BOP de data 7 de marzo de 2018 Anuncio Doga nº 48 de data 8 de marzo de 2018 QO viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018) QO anexo viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018) Visita as instalacións: Comunícase as empresas interesadas en realizar unha visita as instalacións da piscina obxecto …

CONTRATACIÓN DA XESTIÓN NESTE CONCELLO DO SERVIZO PÚBLICO DE AXUDA NO FOGAR

 Anuncio de procedemento aberto, para a adxudicación con multiplicidade de criterios de valoración e tramitación ordinaria, do contrato de xestión do servizo público de axuda no fogar do Concello de Arzúa. ANUNCIO DE PROCEDEMENTO ABERTO XESTIÓN AXUDA NO FOGAR PREGO ADMINISTRATIVAS SAF ARZÚA PREGO TÉCNICAS SAF ARZÚA ANUNCIO BOP Nº59 DE 26 DE MARZO DE …

Comments are closed.