Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións rematadas – Obras

Camiño da Mota a Igrexa, incluida Plan de Acción Social (PAS) adicional 1/2015

Adxudicacion Formalizacion

Camiño da estrada de Lema a Magulán e outro, incluida no Plan de Acción Social (PAS) adicional 1/2015

Adxudicacion Formalizacion

Contratación obra «Camiño Campo da Festa-Rendal de abaixo-Fucarelos e outros»

Anuncio Providencia alcaldia Informe motivado da necesidade Proxecto Prego de cláusulas administrativas particulares Anuncio apertura sobre B) (publicado pax. web o día 14 de setembro de 2018) Anuncio apertura sobre C) (publicado pax. web o día 19 de setembro de 2018) adxudicación (publicado pax. web o día 19 de outubro de 2018) Formalizacion (publicado pax. web o día 05 …

Camiño da estrada de Lugo-Santaigo a Cortobe (Burres) (Plan único de Concellos POS 2017)

Adxudicación (publicada pax.  web o día 6 de agosto de 2018) Formalizacion (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018)

Camiño en Dodro (Plan único de Concellos) POS 2017

Adxudicacion (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018) Formalizacion  (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018)

Interior en Xibeirós e outros (Plan único de concellos ) POS 2017

Adxudicacion  (publicado pax. web o día 6 de agosto de 2018) Formalizacion (publicado pax. web o día 6 de agosto de 2018)

Camiño na Calzada e outro (Plan único de Concellos «POS +2017»)

Adxudicacion  (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018) Formalizacion  (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018)

Camiño de León de Arriba a límite Concello de O Pino e outros (incluida Plan único de Concellos «POS 2017»

Adxudicacion (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018) Formalizacion (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018)

Camiño de Vilasuso a Casteñeda, incluida na segunda fase do Plan (POS) adicional 1/2016

  ADXUDICACION   FORMALIZACION

Camiño de Vilasuso a Pumariño ,incluida no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (plan unico de concellos) POS 2017

ADXUDICACION   Formalización

Comments are closed.