Arzúa o destino verde de Galicia

En Resolución – Obras

Contratación por procedemento aberto das obras de demolición do sexto andar e último no edificio nº 2 da rúa de Lugo (Arzúa), e posterior construción da cuberta do mesmo, incluindo a previa confección dos proxectos técnicos

Prego de cláusulas administrativas Prego prescricións técnicas Anuncio de licitación Anuncio Bop nº bop 44 de data 5 de marzo de 2018 Anuncio Boga num. 45 de data 5 de marzo de 2018 Demolición do 6º Andar no edificio nº 2 da Rúa de Lugo (Anteproxecto) (1) Anuncio apertura sobre B (publicado pax web. 8 de …

Comments are closed.