Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións en trámite de Resolución

SERVIZO DE PRESTACION DAS ACTIVIDADES DE ENVELLECEMENTO ACTIVO NOS LOCAIS SOCIAIS MUNICIPAIS

Prego prescricións técnicas Prego cláusulas administrativas particulares Acordo de contratacion Anuncio Anuncio apertura sobre C) (publicado pax. web o día 5 de decembro de 2018)  

Contratación por procedemento aberto das obras de demolición do sexto andar e último no edificio nº 2 da rúa de Lugo (Arzúa), e posterior construción da cuberta do mesmo, incluindo a previa confección dos proxectos técnicos

Prego de cláusulas administrativas Prego prescricións técnicas Anuncio de licitación Anuncio Bop nº bop 44 de data 5 de marzo de 2018 Anuncio Boga num. 45 de data 5 de marzo de 2018 Demolición do 6º Andar no edificio nº 2 da Rúa de Lugo (Anteproxecto) (1) Anuncio apertura sobre B (publicado pax web. 8 de …

Comments are closed.