Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións Desertas

Contratación dun seguro que cubra os riscos dos vehículos municipais

Os Servizos Sociais do Concello de Arzúa INFORMAN que un ano máis o IMSERSO pon en marcha o PROGRAMA DE TURISMO PARA MAIORES para a tempada 2016/2017. Requisitos: * Ser maior de 65 anos. * Ser pensionista de xubilación do Sistema Público de Pensións. * Ser pensionistas de viudedade con idade igual ou superior a …

Contratacion dun seguro de responsabilidade civil patrimonial.

A Xunta de Goberno na sesión celebrada o día 19 de maio de 2016, declarou deserto o procedemento negociado sen publicidade, que fora acordado pola Xunta de Goberno Local, na sesión do día 31 de marzo de 2016, para esta contratación

CONTRATACION DO SERVIZO DE CONEXIÓN, MANTEMENTO, EXPLOTACIÓN E SUBMINISTRO DA REDE INALAMBRICA NOS LOCAIS SOCIAIS DO CONCELLO.

declaracion deserta a contratacion

Substitución de lámpadas de vapor de mercurio por lámpadas de halóxenuros metálicos con queimador cerámico de maior eficiencia e menor consumo

DECLARACIÓN DE DESERTO DO PROCEMENTO NEGOCIADO

Comments are closed.