Arzúa o destino verde de Galicia

Rematadas – Xestión Servizos Públicos

ContrataciónsRematadasRematadas - Xestión Servizos Públicos

Contratación de concesión do servizo de explotación das instalacións deportivas de piscina, cuberta e descuberta

Anuncio Priego de cláusulas administrativas particulares Prego de prescricións técnicas Anuncio BOP de data 7 de marzo de 2018 Anuncio...

2 marzo, 2018

Ler máis

RematadasRematadas - Xestión Servizos Públicos

CONTRATACIÓN DA XESTIÓN NESTE CONCELLO DO SERVIZO PÚBLICO DE AXUDA NO FOGAR

 Anuncio de procedemento aberto, para a adxudicación con multiplicidade de criterios de valoración e tramitación ordinaria, do...

14 marzo, 2012

Ler máis