Arzúa o destino verde de Galicia

Rematadas – Servizos

ContrataciónsRematadasRematadas - Servizos

Contratación do servizo de asistencia técnico urbanística.

A Xunta de Goberno Local con da 27 de febrero de 2018 acordou proceder a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento...

3 abril, 2018

Ler máis

ContrataciónsRematadasRematadas - Servizos

CONTRATACION DO SERVIZO DE MANTEMENTO INTEGRAL DOS ASCENSORES DO CONCELLO DE ARZUA

A Xunta de Goberno Local con data 2 de febreiro de 2018 acordou proceder a dita contratación,empregando para iso o sistema de procedemento...

22 febrero, 2018

Ler máis

ContrataciónsRematadas - Servizos

Contratación de servizos para a produción integral dos espectáculos a celebrar na «43ª Festa do Queixo do Concello de Arzúa» (Ano 2018)

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 2017 PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS 2017 ANUNCIO DOG Nº 226 DE DATA 28 DE NOVEMBRO DE 2017 Anuncio...

28 noviembre, 2017

Ler máis

ContrataciónsRematadasRematadas - Servizos

SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE ARZUA, BOMBEOS (LEMA, RÍO VELLO Y AS BARROSAS) Y FOSA SÉPTICA DE BOENTE.

Pliego de cláusulas administrativas particulares Pliego de prescripciones técnicas Plazo de presentación de proposicións: desde el día...

21 septiembre, 2017

Ler máis

ContrataciónsRematadasRematadas - Servizos

Contratación do servizo de conservación e mantemento integral de xardíns, zonas verdes e outras zonas públicas municipais

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS Anuncio BOP Nº 162 DE 28 DE AGOSTO DE 2017 Anuncio DOGA Nº 168 DE 5...

5 septiembre, 2017

Ler máis

RematadasRematadas - Servizos

Procedemento aberto para a contratación do servizo de conservación, reparación e mantemento do alumeado público do concello

PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS ALUMEADO 2017 PREGO TÉCNICAS ALUMEADO 2017 ANUNCIO BOP Nº 118 DE 23 DE XUÑO DE 2017 Anuncio convocatoria...

23 junio, 2017

Ler máis