Arzúa o destino verde de Galicia

Rematadas – Obras

ContrataciónsRematadas - Obras

Contratación obra «Camiño Campo da Festa-Rendal de abaixo-Fucarelos e outros»

Anuncio Providencia alcaldia Informe motivado da necesidade Proxecto Prego de cláusulas administrativas particulares Anuncio apertura...

7 agosto, 2018

Ler máis

RematadasRematadas - Obras

Camiño da estrada de Lugo-Santaigo a Cortobe (Burres) (Plan único de Concellos POS 2017)

Adxudicación (publicada pax.  web o día 6 de agosto de 2018)...

6 agosto, 2018

Ler máis

RematadasRematadas - Obras

Camiño en Dodro (Plan único de Concellos) POS 2017

Adxudicacion (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018) Formalizacion...

6 agosto, 2018

Ler máis

RematadasRematadas - Obras

Interior en Xibeirós e outros (Plan único de concellos ) POS 2017

Adxudicacion  (publicado pax. web o día 6 de agosto de 2018)...

6 agosto, 2018

Ler máis