Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacion dun seguro de responsabilidade civil patrimonial.

30 mayo, 2016

A Xunta de Goberno na sesión celebrada o día 19 de maio de 2016, declarou deserto o procedemento negociado sen publicidade, que fora acordado pola Xunta de Goberno Local, na sesión do día 31 de marzo de 2016, para esta contratación

Last modified: 22 diciembre, 2018

Comments are closed.