Arzúa o destino verde de Galicia

CONTRATACION DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

13 octubre, 2014

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS

Anuncio de licitación

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/10/16/2014_0000010822.pdf

(publicado na paxina web con data 16/10/2014)

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141028/AnuncioL106-091014-0002_gl.pdf (Publicado na paxina web con data 28/10/2014)

ANUNCIO apertura sobre B (publicado  na páxina web con data 24/11/2014)

Adxudicación (publicado na páxina web con data 24/01/2015)

Formalización (publicado na páxina web con data 03/02/2015)

Last modified: 6 enero, 2019

Comments are closed.