Arzúa o destino verde de Galicia

Contratación do servizo de mantemento de ascensores, por procedemento negociado sen publicidade.

14 noviembre, 2013

PREGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS ASCENSORES

prego de prescricións técnicas ascensores

ANUNCIO corrección de erros

A  apertura do sobre B terá lugar o día 9 de decembro (luns) as 13.00 h, no salón de sesións da casa do Concello.(Data publicación: 5 de decembro de 2013).

ADXUDICACIÓN (Data publicación: 19/02/2014)

ANUNCIO FORMALIZACION (Data publicación:28/02/2014)

Last modified: 24 diciembre, 2018

Comments are closed.