Arzúa o destino verde de Galicia

Contratación do servizo de conservación e mantemento integral de xardíns, zonas verdes e outras zonas públicas municipais

5 septiembre, 2017

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS

Anuncio BOP Nº 162 DE 28 DE AGOSTO DE 2017

Anuncio DOGA Nº 168 DE 5 DE SETEMBRO DE 2017

Anuncio apertura Sobre B (publicado na pax. web o día 10 de novembro de 2017)

Anuncio apertura sobre C (publicado na pax. web o día  24 de novembro de 2017)

Anuncio de adxudicacion (publicado na pax. web o día 25 de xaneiro de 2018)

Anuncio de formalizacion (publicado na pax. web o día 22 de febreiro de 2018)

 

Last modified: 23 febrero, 2018

Comments are closed.