Arzúa o destino verde de Galicia

Contratación da «Sinalización vertical nas parroquias de Burres e Pantiñobre (POS) 2016»,

10 febrero, 2017

Aprobada por acordo da Xunta de Goberno de data 26 de xaneiro de 2017.

PROXECTO TÉCNICO

Prego de cláusulas administrativas

O prazo de presentación de proposicións será de oito días naturais desde o seguinte ao da publicación deste anuncio (dende o día 11 de febreiro ao 18 de febreiro de 2017).

ADXUDICACION (publicada pax. web con data 25 de maio de 2017)

FORMALIZACION (publicada pax. web con data 10 xullo de 2017)

Last modified: 18 julio, 2017

Comments are closed.