Arzúa o destino verde de Galicia

Construcción de beirarrúas na rúa Cruz Vermella

4 septiembre, 2011

Xunta de Goberno Local – Obras

Data de publicación en web: 29/04/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: negociado

Prezo licitación: 80.075,76 euros

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Informe de adxudicación:

Publicación da adxudicación definitiva no perfil: 03.07.2009

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 04.06.2009, acordou a ADXUDICACIÓN DEFINITIVA de dita obra, á empresa  CANARGA, S.L.., por un importe de 79.900 euros (IVE incluido).

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Last modified: 22 diciembre, 2018

Comments are closed.