Arzúa o destino verde de Galicia

Aproveitamento do dominio público local.

20 febrero, 2013

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral.
Aproveitamento do dominio público local.

Last modified: 23 diciembre, 2018

Comments are closed.