Arzúa o destino verde de Galicia

AxendaBlogOMIX

¿Aínda non sacaches o carné de conducir? AXUDÁMOSCE?

23 abril, 2012

 

A Dirección Xeral de Xuventude de Voluntariado pon ao teu alcance a obtención do carné de conducri.

Se tes entre 18 e 30 anos, resides en Galicia e, ademáis, cumpres os seguintes requisitos:

1.- Es titular do carné xove.

2.- Estás en situación de desemprego (cunha antigüidade mínima de 6 meses no momento de presentar a solicitude).

3.- A túa unidade familiar non ten ingresos superiores a 2,5 veces o IPREM.

PODES OBTER UNHA AXUDA DE 200 EUROS.

Para acceder á axuda, deberás obter o carné de conducir antes do 15 de outubro de 2012 e, ademais, cuperar con éxito un curso  gratuito de educación viaria organizado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

As axudas tramitaranse en réxime de concorrencia non competitiva, concederánsevos a todos os que reunades os requisitos esixidos, seguindo a orde de presentación de solicitudes ata esgotar o créditos dispoñible.

Para máis información, na OMIX de Arzúa ou na páxina www.xuventude.net

Last modified: 22 diciembre, 2018

Comments are closed.