Arzúa o destino verde de Galicia

Emprego e Desenvolvemento Local

Os cursiños de formación para desempregados, as iniciativas para a incorporación da muller ao mercado laboral en igualdade co home, e a promoción do cooperativismo agrario e empresarial centran o traballo desta área.

InformaciónEmpregoFormaciónOutras actividades
– Dar a coñecer o servicio a tódolos axentes socioeconómicos do Concello.
– Dar a coñecer os plans de creación e modernización de empresas e de fomento do emprego da Xunta de Galicia.
– Estudio das posibilidades de actividades concretas que poidan desenvocar en iniciativas locais de emprego.
– Promoción do movimiento asociativo, básico para a concienciación dos distintos sectores e axentes, así como para levar a cabo actuacións conxuntas e coordinadas de promoción do desenvolvemento en canto estas xeneren emprego.
– Asesoramento na búsqueda de emprego activa e planificada.
– Asesoramento na búsqueda de emprego por conata propia.
– Estratexia na búsqueda de emprego.
– Elaboración de cartas de presentación e curriculums vitaes.
– Asesoramento en canto a entrevistas laborais.
– Asesoramento na elaboración de proxectos a estudiantes.
– Modelos de probas psicotécnicas.
– Asesoramiento, apoio e seguimento das distintas iniciativas, como impulso para a consecución das mesmas.
– Formación, organización e promoción de charlas orientadas a creación de empresas.
– Organización de seminarios, conferencias, cursos, que teñan relación co desenvolvemento local.
– Actividades relacionadas co fomento do turismo.
– Organización, coordinación e promoción de feiras.
– Elaboración de memorias e subvencións.

Colaboradores

– Cámara de Comercio de Santiago
– Fondo Formación
– Asociación de Empresarios
– U.S.C.
– Fundación Comarcal
– E.F.A. Piñeiral
– IGAPE
– Outros…

Novas:

concurso oposición do persoal para formación dunha bolsa de emprego de profesores do conservatorio profesional e da escola municipal de música de Arzúa

anuncio-bases-bolsa-de-emprego-para-contratacion-temporal-de-profesores-musicaDescarga

lista-definitiva-violonchelo-e-contrabaixoDescarga

requirimiento-aclaracion-meritos-violin-e-trompetaDescarga

0 comentarios

BOLSA EMPREGO PROCESO AUXILIAR DE RADIO

ANUNCIO BASES BOLSA AUXILIARDescargar

Convocatoria publicada no BOP nº 136 de 19 de xullo de 2019

Prazo de presentación instancias de 22 de xullo ata o 29 de xullo 2019

lista-provisional-aux.-radioDescarga

decreto-lista-definitivaDescarga

ACTA-AUXILIAR-RADIODescarga

aprobacion-bolsa-e-prazo-presentacion-documentacionDescarga

0 comentarios

Contratación 1 auxiliar de biblioteca (PEl)

bases pel aux bibliotecaDescargar

bases publicadas no BOP nº 114 de 18 de xullo de 2019

rectificacion bases publicadas bop 117 data 21 de junio de 2019

Prazo de presentacion instancias ata o 1 de xullo inclusive.

auxiliar biblioteca lista provisionalDescargar

lista definitiva auxiliar de bibliotecaDescargar

rectificacion pel auxiliar bibliotecaDescargar

PLANTILLA-EXAME-TEST-AUXILIAR-BIBLIOTECADescarga

acta-auxiliar-biblioteca-asinadaDescarga

resolucion-alegaciones-auxiliar-de-bibliotecaDescarga

informe-alegaciones-2Descarga

notificacion-pel-auxiliar-biblioteca-recursosDescarga

 
 
 
 

0 comentarios

Bases selección 5 peons de servizos varios (PIL)

bases pel aux bibliotecaDescargar

anuncio bop nº114 de 18 de xuño de 2019

O prazo de presentación de instancias será de 19 de xuño ata o 26 de xuño de 2019

lista provisional peons tabololeiroDescargar

lista defintiiva peonsDescargar

plantilla test peonsDescargar

certificado notas peonsDescargar

certificado notas finaisDescargar

certificacion rectificada peóns (PEL)Descargar

ACTA PEÓNSDescargar

Aprobación lista para contatación e formación da bolsa de emprego de 5 …

0 comentarios

Bolsa de emprego de técnicos/as de turismo en réxime laboral temporal

BASES TURISMODescargar

anuncio bop

prazo de presentación de instancias dende o día 19 de xuño ao 26 de xuño

LISTA DEFINITIVA TECNICO TURISMODescargar

plantilla respostas correctas exame turismo con data 3 días habiles reclamacionsDescargar

plantilla respostas turismo rectificada (pregunta 6)Descargar

acta tecnico turismoDescargar

0 comentarios

Convocatoria y bases contratación laboral temporal RISGA 2019

anuncio decreto risgaDescargar

lista definitivaDescargar

publicada o día 6 de xuño de 2019

0 comentarios

Contratación laboral temporal, a xornada completa, mediante o sistema de oposición libre, de dous peóns para realización de tarefas de protección e mantemento medioambiental, na modalidade de contrato de obra ou servizo de interese xeral e utilidade social nomeado «grupo municipal de servizos»

bases aprolDescargar

certificado lista definitiva aprolDescargar

publicada lista definitiva do día 10/05/2019

anuncio valoracion pruebas aprol 2019publicado pax. web día 16/05/2019Descargar

0 comentarios

AXENTE DE POLICIA LOCAL

ANUNCIO BASES PUBLICADAS  NO BOP Nº 58 DE DATA 26 DE MARZO DE 2019

ANUNCIO CONVOCATORIA  PUBLICADO NO BOE Nº 77 DE DATA 30 DE MARZO DE 2019

ANUNCIO CONVOCATORIA PUBLICADO NO DOGA Nº 74 DE DATA 16 DE ABRIL DE 2019

O prazo de presentación de instancia será dende o día  31 de marzo de 2019 ata …

0 comentarios

Técnico administración xeral

ANUNCIO BASES BOP Nº 58 DE DATA 26 DE MARZO DE 2019

ANUNCIO BOE DE FECHA 30  DE MARZO DE 2019

ANUNCIO DOGA  DE DATA 16 DE ABRIL DE 2019

O prazo de presentación de instancias será dende o día 31 de marzo de 2019 ata o día 19 de abril de 2019.

lista defintiva taxDescargar

publicada lista definitiva o día …

0 comentarios

Convocatoria do proceso para formación dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal destinado ao servizo de mantemento

anuncio publicado bop 26 marzo 2019Descargar

lista-prov-e-definitvapublicado en fecha 17/01/2020Descarga

 

 
 
 
 
 

0 comentarios

Comments are closed.