Arzúa o destino verde de Galicia

Emprego e Desenvolvemento Local

Os cursiños de formación para desempregados, as iniciativas para a incorporación da muller ao mercado laboral en igualdade co home, e a promoción do cooperativismo agrario e empresarial centran o traballo desta área.

InformaciónEmpregoFormaciónOutras actividades
– Dar a coñecer o servicio a tódolos axentes socioeconómicos do Concello.
– Dar a coñecer os plans de creación e modernización de empresas e de fomento do emprego da Xunta de Galicia.
– Estudio das posibilidades de actividades concretas que poidan desenvocar en iniciativas locais de emprego.
– Promoción do movimiento asociativo, básico para a concienciación dos distintos sectores e axentes, así como para levar a cabo actuacións conxuntas e coordinadas de promoción do desenvolvemento en canto estas xeneren emprego.
– Asesoramento na búsqueda de emprego activa e planificada.
– Asesoramento na búsqueda de emprego por conata propia.
– Estratexia na búsqueda de emprego.
– Elaboración de cartas de presentación e curriculums vitaes.
– Asesoramento en canto a entrevistas laborais.
– Asesoramento na elaboración de proxectos a estudiantes.
– Modelos de probas psicotécnicas.
– Asesoramiento, apoio e seguimento das distintas iniciativas, como impulso para a consecución das mesmas.
– Formación, organización e promoción de charlas orientadas a creación de empresas.
– Organización de seminarios, conferencias, cursos, que teñan relación co desenvolvemento local.
– Actividades relacionadas co fomento do turismo.
– Organización, coordinación e promoción de feiras.
– Elaboración de memorias e subvencións.

Colaboradores

– Cámara de Comercio de Santiago
– Fondo Formación
– Asociación de Empresarios
– U.S.C.
– Fundación Comarcal
– E.F.A. Piñeiral
– IGAPE
– Outros…

Novas:

Contratación laboral temporal, a xornada completa, mediante o sistema de oposición libre, de dous peóns para realización de tarefas de protección e mantemento medioambiental, na modalidade de contrato de obra ou servizo de interese xeral e utilidade social nomeado «grupo municipal de servizos»

bases aprolDescargar

certificado lista definitiva aprolDescargar

publicada lista definitiva do día 10/05/2019

anuncio valoracion pruebas aprol 2019publicado pax. web día 16/05/2019Descargar

0 comentarios

AXENTE DE POLICIA LOCAL

ANUNCIO BASES PUBLICADAS  NO BOP Nº 58 DE DATA 26 DE MARZO DE 2019

ANUNCIO CONVOCATORIA  PUBLICADO NO BOE Nº 77 DE DATA 30 DE MARZO DE 2019

ANUNCIO CONVOCATORIA PUBLICADO NO DOGA Nº 74 DE DATA 16 DE ABRIL DE 2019

O prazo de presentación de instancia será dende o día  31 de marzo de 2019 ata …

0 comentarios

Técnico administración xeral

ANUNCIO BASES BOP Nº 58 DE DATA 26 DE MARZO DE 2019

ANUNCIO BOE DE FECHA 30  DE MARZO DE 2019

ANUNCIO DOGA  DE DATA 16 DE ABRIL DE 2019

O prazo de presentación de instancias será dende o día 31 de marzo de 2019 ata o día 19 de abril de 2019.

0 comentarios

Convocatoria do proceso para formación dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal destinado ao servizo de mantemento

anuncio publicado bop 26 marzo 2019Descargar

 O prazo para presentar as solicitudes será dende o día 27 de marzo de 2019 ata o 9 de abril de 2019.

0 comentarios

Contratación tres operarios de servizos varios

BASES
ANUNCIO BOP Nº 115 DE DATA 19 DE XUÑO DE 2018
ANUNCIO DOGA DE DATA 19 DE XUÑO DE 2018
O prazo de presentación de instancias será dende o día 20 de xuño ao 3 de xullo de 2018.
Lista definitiva (publicada na pax. web  o día 9 de xullo de 2018)
Acta proba teorica (publicada na pax. web o día …

0 comentarios

Contratación dun/dunha auxiliar de biblioteca

BASES
ANUNCIO BOP Nº 113 DE DATA 15 DE XUÑO DE 2018
Anuncio DOGA Nº115
lista provisional  (publicada o día 17 de agosto de 2018)
 
Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos – Auxiliar de biblioteca (publicada o día 30 de agosto de 2018)
Acta proba teorica (publicada o día 7 de setembro de 2018)
acta probapractica (publicada o día 17 de …

0 comentarios

Contratación laboral temporal dun auxiliar da radio local a xornada parcial

BASES
Anuncio DOGA 4 de xuño de 2018
Anuncio BOP data 4 de xuño de 2018
lista provisional elevada a definitiva (publicada o 18 de xuño de 2018)
ACTA PROBA TEÓRICA (publicada o 25 de xuño de 2018)
Acta proba practica  (publicada pax. web o día 29 de xuño de 2018)

0 comentarios

Contratación laboral temporal de cinco peóns de servizos varios a tempo parcial

Bases
Anuncio doga de data 4 de xuño de 2018
Anuncio BOP de data 4 de xuño de 2018
O prazo de presentación de instancias será do 5 de xuño a 18 de xuño.
lista provisinal cinco peones correxida (publicada pax. web do día 19 de xuño de 2018)
Inclusión na lista de excluidos dun aspirante que quedara fora (publicada pax. web …

0 comentarios

Contratación técnico en turismo a xornada parcial

Bases
Anuncio Doga de data 31 de maio de 2018
Bop nº 102 de data 31 de maio de 2018
O prazo de presentancio de instancias comprenderá dende o día 1 ata o 14 de xuño
lista provisional tec turismo 25 h. (publicado pax. web o día 21 de xuño de 2018)
Lista definitiva (publicada pax. web o día 26 de xuño …

0 comentarios

Contratación técnico turismo a xornada completa

BASES
Anuncio Doga data 31 de maio de 2018
Anuncio Bop nº 102 de 31 de maio de 2018
O prazo de presentación de instancias comprenderá dende o día 1 de xuño ao 14 de xuño.
lista provisional 37,5 (publicada o día 21 de xuño de 2018)
lista definitiva 37,5 (publicada o día 26 de xuño de 2018)
Acta proba teorica con data …

0 comentarios

Comments are closed.