Arzúa o destino verde de Galicia

Concellarías

Participación veciñal, Réximen interior e persoal, Cooperación e Turismo, hostelaría e camiño.

D. José Luís García López (Alcalde)

Facenda Local, Urbanismo e Patrimonio

Dª. Maria del Carmen Torreiro González

Obras e Servizos

D. Alfonso Carril Guerra

Benestar Social e Igualdade

Dª. Aurora Varela Duro

Dinamización Sociocultural, Normalización Lingüística, Comercio e Mocidade.

D. Miguel Vallo Camba

Deportes, Educación e Formación.

D. Andrés Pérez Ferreira

Medio Natural e Sensibilización Medioambiental, Consumo e Medio Rural

Dª. Pilar Castro Vallo

Comments are closed.