Arzúa o destino verde de Galicia

Encargado da oficina municipal de información turística

11 mayo, 2016

bases policia local 2016

 

O prazo de presentación de solicitudes: desde o 12-05-2016 a0 18-05-2016, and
ambos inclusive.

 
bases policia local 2016

anuncio publicado no BOP nº 89 de fecha 11 de mayo de 2016

O prazo de presentación de solicitudes: desde o 12-05-2016 a0 18-05-2016, treatment
ambos inclusive.

 
bases turismo 2016

Anuncio convocatoria DOGA Nº 89 DE 11 DE MAIO DE 2016

Prazo presentación instancias: dende o 12 de maio 2016 ata 18 de maio de 2016, viagra
ambos inclusive

anuncio lista provisional (publicada na pax. web o día 23 de maio de 2016)

lista definitiva turismo 2016 (publicada na pax. web o día 31 de maio de 2016)

acta de fecha 7 de junio de 2016 (publicada na pax. web o día 7 de xuño de 2016)

Last modified: 7 junio, 2016

Comments are closed.