Arzúa o destino verde de Galicia

Ordenanzas

Dende aquí podes consultar as ordenanzas fiscais que regulan a actividade no concello de Arzúa e que foron aprobadas polo pleno municipal.

Ordenanza municipal reguladora das axudas de emerxencia social

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL NO CONCELLO DE ARZÚA

0 comentarios

Ordenanza reguladora da utilización de edificios, locais e instalacións municipais

ORDENANZA USO DOS EDIFICIOS LOCAIS E INSTALACIÓNS

0 comentarios

ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL NOMEADO: «BOLSA DE EMPREGO DO CONCELLO DE ARZÚA»

ordenanza reguladora do servizo de intermediación laboral

0 comentarios

ORDENANZA MUNICIPAL PARA A PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS CAMIÑOS E VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COAS OPERACIÓNS DE SACA DE MADEIRA

ordenanza protección e conservación dos camiños e vías públicas municipais en relación coas operacións de saca de madeira
Publicada no BOP nº 23 de data 1 de febreiro de 2013
Entrada en vigor o 19 de febreiro de 2013

0 comentarios

ORDENANZA XERAL MUNICIPAL SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL

Ordenanza Xeral Municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e Seguridade vial
publicada no bop  nº 175 de data 13 de setembro de 2010

0 comentarios

ORDENANZA XERAL REGULADORA DO OUTORGAMENTO DE LICENCIAS DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN OU OCUPACIÓN DE EDIFICACIÓNS

Ordenanza reguladora do outorgamento de licenzas de primeira utilización ou ocupación de edificacions

0 comentarios

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACION DE TERRAZAS E OUTROS ELEMENTOS AUXILIARES EN TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

Ordenanza municipal reguladora da instalación de terrazas e outros elementos auxiliares en terreos de dominio público municipal
Publicada no BOP nº 192 de data 8 de outubro de 2012

0 comentarios

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACION E FUNCIONAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RADIOELÉCTRICAS

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACIÓN E FUNCIONAMENTO DE INFRAESTRUTURAS RADIOELÉCTRICAS DO CONCELLO D
Publicada no BOP nº 56 de data 23 de marzo de 2011

0 comentarios

Imposto sobre o valor de terreos urbanos.

Ordenanza reguladora do incremento de valor dos terreos de natureza urbana que se poña de manifesto a consecuencia da transmisión da súa propiedade.
Imposto sobre o valor de terreos urbanos.

0 comentarios

Servizos da aula de informática.

Ordenanza reguladora do prezo público polo uso dos servizos da aula de informática do concello.
Servizos da aula de informática.

0 comentarios

Comments are closed.