Arzúa o destino verde de Galicia

Oferta de emprego público

CONTRATACION DUN AUXILIAR POLICIA LOCAL

Bases policia local 2018
Anuncio BOP NÚMERO 89 DE 11 DE MAIO DE 2018
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 14 de maio ata o 21 de maio de 2018, ambos inclusive.

0 comentarios

Sistema de oposición libre, dun técnico en turismo, a xornada completa

Bases turismo
Anuncio bop nº 71 de data 16 de abril de 2018
Anuncio convocatoria Doga nº 73 de data 16 de abril de 2018
O prazo de presentación de solicitudes comprenderá desde o día 17 de abril ao día 30 de abril (ambos inclusive)
Decreto do alcalde de data 9 de maio de 2018 resolvendo o recurso de …

0 comentarios

convocatoria para a provisión, polo sistema de concurso-oposición, dun posto de traballo de asesor/a xurídico/a do centro de información a muller, na modalidade de contrato laboral temporal, de interinidade, a tempo parcial.

bases de asesor xurídico del cim
Anuncio Bop nº 230 de data 4 de decembro de 2017
Anuncio DOG nº 231 de data 5 de decembro de 2017
Anuncio lista provisional asesor xuridico (publicado na pax. web con data 17 de xaneiro de 2018)
Anuncio lista definitiva (publicado na pax. web con data 12 de abril de 2018)
Acta valoracion …

0 comentarios

Convocatoria para a selección, polo sistema de oposición libre, dun educador familiar, a xornada completa, na modalidade de funcionario interino.

Bases
Anuncio bases BOP nº 141 de 27 de xullo de 2017
Anuncio convocatoria DOGA nº 143 de 28 de xullo de 2017
Lista provisional (publicada pax. web o día 20/10/2017)
anuncio lista definitiva con data e hora do 1º exame (publicada na pax web o día 23/11/2017)
Acta exercicio teorico (publicada na pax. web o día 5 de decembro …

0 comentarios

Contratación, polo sistema de oposición libre, dun auxiliar de arquivo.

BASES AUXILIAR DE ARQUIVO
Anuncio convocatoria DOGA Nº 123 DE 29 DE XUÑO DE 2017
Anuncio bases Bop de 30 de xuño de 2017 (publicado na pax. web con data 30 de xuño de 2017)
lista provisional (publicada na pax. web con data 20 de setembro de 2017)
Lista definitiva (publicada na pax. web con data 10 de …

0 comentarios

Convocatoria para a selección dun tecnico en turismo (2)

BASES
Anuncio convocatoria DOGA nº 111 de 13 de xuño de 2017
Anuncio bases bop nº 110 de 13 de xuño de 2017
Lista provisional (publicada pax. web o día 26/07/2017)
Lista definitiva e data 1º exame (publicada pax. web o día 8 de agosto de 2017).
Acta exercicio teorico, con data proba práctica (publicada pax. web o día 11 …

0 comentarios

Contratación laboral temporal, a xornada parcial, mediante sistema de oposición libre, dun auxiliar da radio municipal

Bases auxiliar de radio 2017
Anuncio convocatoria Doga nº 108 de 8 de xuño de 2017
lista definitiva con data primeiro exercicio (publicado pax. web o día 30 de xuño de 2017).
RESULTADOS PROBA TEÓRICA e data para a proba práctica (publicado páx. web o 5 de xullo de 2017).
acta proba practica (publicado páx. web o día 13 de …

0 comentarios

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A SELECCION DUN TECNICO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA, A XORNADA PARCIAL, NA MODALIDADE DE FUNCIONARIO INTERINO PARA A EXECUCIÓN DUN PROGRAMA DE CARÁCTER TEMPORAL, POLO SISTEMA DE OPOSICION

bases normalizador lingüístico
Anuncio bases BOP nº 100 de 30 de maio de 2017
Anuncio convocatoria DOGA Nº 103 de 1 de xuño de 2017 (publicada de 1 de xuño de 2017)
Lista provisional (publicada na pax. web o día 18 de setembro de 2017)
Lista definitiva, se incluye fecha, hora y lugar del 1º ejercicio (publicada na pax. …

0 comentarios

CONTRATACION LABORAL TEMPORAL, A XORNADA COMPLETA, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN, DE DOUS OPERARIOS DE SERVIZOS VARIOS

BASES
Anuncio bases BOP nº 100 de 30 de maio de 2017
Anuncio convocatoria DOGA Nº 103 de 1 de xuño de 2017
lista provisional (2) (publicado pax. web o día 26 de xuño de 2017)
LISTA DEFINITIVA (2) con data de examen (publicado páx. web o día 5 de xullo de 2017)
ACTA EXAME TEÓRICO con data do exame práctico (publicado páx. …

0 comentarios

Provisión posto de traballo de técnico en turismo

BASES
Anuncio convocatoria DOG numero 93 de 16 de maio de 2017
Anuncio bases BOP nº 92 de 18 de maio de 2017 (publicado pax. web o día 18 de maio de 2017)
Lista provisional (publicada pax. web o día 8 de xuño de 2017)
LIsta definitiva (publicada pax. web o día 16 de xuño de 2017)
ACTA EXERCICIO TEORICO, …

0 comentarios

Comments are closed.