Arzúa o destino verde de Galicia

Oferta de emprego público

Provisión posto de traballo de técnico en turismo

BASES
Anuncio convocatoria DOG numero 93 de 16 de maio de 2017
Anuncio bases BOP nº 92 de 18 de maio de 2017 (publicado pax. web o día 18 de maio de 2017)
O prazo de presentación de instancias será dende o 18 de maio de 2017 ao 31 de maio de 2017.

0 comentarios

Posto de traballo de operario de servizos varios, en réxime laboral temporal, mediante contrato de interinidade a tempo completo

BASES
Anuncio convocatoria DOG numero 93 de 16 de maio de 2017
Anuncio bases BOP nº 92 de 18 de maio de 2017  (publicada na pax. web o día 18 de maio de 2017
O prazo de presentación de instancias será dende o día 18 de maio de 2017 ata o 31 de maio de 2017

0 comentarios

Proceso de selección de catro peons de servizos varios, a tempo parcial.

BASES
Anuncio convocatoria DOGA Nº 78 DE 24 DE ABRIL DE 2017
Anuncio bases BOP nº 76 de 24 de abril de 2017
Lista provisional (publicada pax. web 12 de maio de 2017)

0 comentarios

Provisión dun posto de auxiliar de biblioteca, a tempo parcial, na modalidade de funcionario interino.

Bases
Anuncio convocatoria DOGA Nº 78 DE 24 DE ABRIL DE 2017
Anuncio bases BOP nº 76 de 24 de abril de 2017
O prazo de presentación de solicitudes  comprenderá desde o día 25 de abril ata o 9 de maio.
 
 

0 comentarios

Provisión dunha praza de auxiliar de policía local por 6 meses (ano 2017)

BASES
ANUNCIO BASES BOP Nº 65 DE 5 DE ABRIL DE 2017
O prazo de presentación de solicitudes será desde o 6 de abril ao 21 de abril 2017
LISTA PROVISIONAL (publicada pax. web o 4 de maio de 2017)
LISTA DEFINITIVA , con data primeiro exercicio (publicada pax. web o 22 de maio de 2017)

0 comentarios

SELECCIÓN DO PERSOAL QUE INTEGRARÁ A BOLSA DE EMPREGO DO PERSOAL DE MANTEMENTO DO CONCELLO DE ARZUA

BASES BOLSA DE EMPREGO
*OPERARIO SERVIZOS VARIOS
Anuncio lista definitiva e día e hora exame operario servizos varios (publicado pax. web o día 14 de febreiro de 2017)
Acta exercicio teorico operario servizos varios (publicada pax. web o día 21 de febreiro de 2017)
ANUNCIO cambio proba practica de operario de servizos varios para o día 28 de marzo …

0 comentarios

PROVISIÓN POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DUN POSTO DE TRABALLO DE CONDUTOR OPERARIO

BASES
Anuncio bop día 3 de outubro de 2016
 Anuncio Doga de data  4 de outubro de 2016
lLista provisional (publicada pax. web o día 25 de outubro de 2016)
LISTA DEFINITIVA (publicada pax. web o día 2 de novembro de 2016)
acta resultados proba teorica e con indicacion data exame práctico (publicada pax. web o día 7 de novembro …

0 comentarios

contratación dun tecnico turismo

Bases
LISTA PROVISIONAL (publicada na pax. web o día 3 de outubro de 2016)
LISTA DEFINITIVA (publicada na pax. web o día 14 de outubro de 2016)
acta-valoracion-meritos (publicada na pax. web o día 20 de outubro de 2016)
acta-entrevista (publicada na pax web o día 20 de outubro de 2016)

0 comentarios

Contratacion laboral temporal, a tempo parcial de seis peóns de servizos varios

BASES
lista provisional (publicada pax. web 14 xullo 2016)
lista definitiva (publicada pax. web 22 xullo 2016)
acta valoracion meritos (publicada pax. web 26 xullo 2016)
acta entrevista (publicada pax. web 29 xullo de 2016)
acta exame de galego (publicada pax. web 29 xullo de 2016)

0 comentarios

Auxiliar da radio municipal

BASES
lista provisional (publicada pax. web o día 18 xullo de 2016)
lista definitiva  (publicada pax. web o día 20 de xullo de 2016)
acta proba teorica (publicada pax. web o día 21 de xullo de 2016)
acta proba practica (publicada pax. web o día 27 de xullo de 2016)
acta proba galego (publicada pax. web o día 29 de …

0 comentarios

Comments are closed.