Arzúa o destino verde de Galicia

Oferta de emprego público

Contratación tres operarios de servizos varios

BASES
ANUNCIO BOP Nº 115 DE DATA 19 DE XUÑO DE 2018
ANUNCIO DOGA DE DATA 19 DE XUÑO DE 2018
O prazo de presentación de instancias será dende o día 20 de xuño ao 3 de xullo de 2018.
Lista definitiva (publicada na pax. web  o día 9 de xullo de 2018)
Acta proba teorica (publicada na pax. web o día …

0 comentarios

Contratación dun/dunha auxiliar de biblioteca

BASES
ANUNCIO BOP Nº 113 DE DATA 15 DE XUÑO DE 2018
Anuncio DOGA Nº115
lista provisional  (publicada o día 17 de agosto de 2018)
 
Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos – Auxiliar de biblioteca (publicada o día 30 de agosto de 2018)
Acta proba teorica (publicada o día 7 de setembro de 2018)
acta probapractica (publicada o día 17 de …

0 comentarios

Contratación laboral temporal dun auxiliar da radio local a xornada parcial

BASES
Anuncio DOGA 4 de xuño de 2018
Anuncio BOP data 4 de xuño de 2018
lista provisional elevada a definitiva (publicada o 18 de xuño de 2018)
ACTA PROBA TEÓRICA (publicada o 25 de xuño de 2018)
Acta proba practica  (publicada pax. web o día 29 de xuño de 2018)

0 comentarios

Contratación laboral temporal de cinco peóns de servizos varios a tempo parcial

Bases
Anuncio doga de data 4 de xuño de 2018
Anuncio BOP de data 4 de xuño de 2018
O prazo de presentación de instancias será do 5 de xuño a 18 de xuño.
lista provisinal cinco peones correxida (publicada pax. web do día 19 de xuño de 2018)
Inclusión na lista de excluidos dun aspirante que quedara fora (publicada pax. web …

0 comentarios

Contratación técnico en turismo a xornada parcial

Bases
Anuncio Doga de data 31 de maio de 2018
Bop nº 102 de data 31 de maio de 2018
O prazo de presentancio de instancias comprenderá dende o día 1 ata o 14 de xuño
lista provisional tec turismo 25 h. (publicado pax. web o día 21 de xuño de 2018)
Lista definitiva (publicada pax. web o día 26 de xuño …

0 comentarios

Contratación técnico turismo a xornada completa

BASES
Anuncio Doga data 31 de maio de 2018
Anuncio Bop nº 102 de 31 de maio de 2018
O prazo de presentación de instancias comprenderá dende o día 1 de xuño ao 14 de xuño.
lista provisional 37,5 (publicada o día 21 de xuño de 2018)
lista definitiva 37,5 (publicada o día 26 de xuño de 2018)
Acta proba teorica con data …

0 comentarios

CONTRATACION DUN AUXILIAR POLICIA LOCAL

Bases policia local 2018
Anuncio BOP NÚMERO 89 DE 11 DE MAIO DE 2018
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 14 de maio ata o 21 de maio de 2018, ambos inclusive.
Lista provisional (publicada na pax.web o 7 de xuño de 2018)
lista definitiva policia local 2018 (publicada pax. web o 11 de xuño de 2018)
Acta exercicio probas …

0 comentarios

Sistema de oposición libre, dun técnico en turismo, a xornada completa

Bases turismo
Anuncio bop nº 71 de data 16 de abril de 2018
Anuncio convocatoria Doga nº 73 de data 16 de abril de 2018
O prazo de presentación de solicitudes comprenderá desde o día 17 de abril ao día 30 de abril (ambos inclusive)
Decreto do alcalde de data 9 de maio de 2018 resolvendo o recurso de …

0 comentarios

convocatoria para a provisión, polo sistema de concurso-oposición, dun posto de traballo de asesor/a xurídico/a do centro de información a muller, na modalidade de contrato laboral temporal, de interinidade, a tempo parcial.

bases de asesor xurídico del cim
Anuncio Bop nº 230 de data 4 de decembro de 2017
Anuncio DOG nº 231 de data 5 de decembro de 2017
Anuncio lista provisional asesor xuridico (publicado na pax. web con data 17 de xaneiro de 2018)
Anuncio lista definitiva (publicado na pax. web con data 12 de abril de 2018)
Acta valoracion …

0 comentarios

Convocatoria para a selección, polo sistema de oposición libre, dun educador familiar, a xornada completa, na modalidade de funcionario interino.

Bases
Anuncio bases BOP nº 141 de 27 de xullo de 2017
Anuncio convocatoria DOGA nº 143 de 28 de xullo de 2017
Lista provisional (publicada pax. web o día 20/10/2017)
anuncio lista definitiva con data e hora do 1º exame (publicada na pax web o día 23/11/2017)
Acta exercicio teorico (publicada na pax. web o día 5 de decembro …

0 comentarios

Comments are closed.