Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións rematadas – Xestión de Servizos Públicos

Contratación de concesión do servizo de explotación das instalacións deportivas de piscina, cuberta e descuberta

Anuncio
Priego de cláusulas administrativas particulares
Prego de prescricións técnicas
Anuncio BOP de data 7 de marzo de 2018
Anuncio Doga nº 48 de data 8 de marzo de 2018
QO viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018)
QO anexo viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018)
Visita as instalacións: Comunícase as empresas interesadas en realizar unha visita as instalacións da piscina obxecto deste contrato, que o concello ten programada …

0 comentarios

CONTRATACIÓN DA XESTIÓN NESTE CONCELLO DO SERVIZO PÚBLICO DE AXUDA NO FOGAR

 Anuncio de procedemento aberto, para a adxudicación con multiplicidade de criterios de valoración e tramitación ordinaria, do contrato de xestión do servizo público de axuda no fogar do Concello de Arzúa.
ANUNCIO DE PROCEDEMENTO ABERTO XESTIÓN AXUDA NO FOGAR
PREGO ADMINISTRATIVAS SAF ARZÚA
PREGO TÉCNICAS SAF ARZÚA
ANUNCIO BOP Nº59 DE 26 DE MARZO DE 2012
ANUNCIO DE CORRECCIÓN DE …

0 comentarios

Comments are closed.