Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións rematadas – Xestión de Servizos Públicos

Contratación de concesión do servizo de explotación das instalacións deportivas de piscina, cuberta e descuberta

Anuncio
Priego de cláusulas administrativas particulares
Prego de prescricións técnicas
Anuncio BOP de data 7 de marzo de 2018
Anuncio Doga nº 48 de data 8 de marzo de 2018
QO viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018)
QO anexo viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018)
Visita as instalacións: Comunícase as empresas interesadas en realizar unha visita as instalacións da piscina obxecto deste contrato, que o concello ten programada …

0 comentarios

CONTRATACIÓN DA XESTIÓN NESTE CONCELLO DO SERVIZO PÚBLICO DE AXUDA NO FOGAR

 
Contratacións en Curso
Contratacións en Curso
Contratacións Rematadas
Contratacións Desertas
 
Contratacións en Curso
Contratacións en Curso
Contratacións Rematadas
Contratacións Desertas
O Departamento de Cultura do Concello de arzúa abre este mércores 18 de abril a mostra do V Premio Internacional de Arte Gráfico Jesús Núñez que se poderá visitar na Capela da Madanela ata o próximo día 1 de maio, buy more about …

0 comentarios

Comments are closed.