Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións rematadas – Subministros

Contratación da “Sinalización vertical nas parroquias de Burres e Pantiñobre (POS) 2016”,

Aprobada por acordo da Xunta de Goberno de data 26 de xaneiro de 2017.
PROXECTO TÉCNICO
Prego de cláusulas administrativas
O prazo de presentación de proposicións será de oito días naturais desde o seguinte ao da publicación deste anuncio (dende o día 11 de febreiro ao 18 de febreiro de 2017).
ADXUDICACION (publicada pax. web con data 25 de …

0 comentarios

CONTRATO PARA ADQUISICIÓN, EN RÉXIME DE RENTING, DE TRES FOTOCOPIADORASDIXITAIS EN BRANCO E NEGRO, UNHA MULTIFUNCIÓN MONOCROMO, UNHA FOTOCOPIADORA EN COR E TRECE IMPRESORAS EN BRANCO E NEGRO.

ADXUDICACION
FORMALIZACION

0 comentarios

CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRO E OBRA, PARA A SINALIZACIÓN DO NÚCLEO URBANO DE ARZÚA E OUTRAS PARROQUIAS

prego clausulas administrativas e anexos
Anuncio de licitación
Anuncio DOGA publicado o día 3 de agosto de 2015 (publicado páx. web data 10-08-2015)
Anuncio BOP publicado con data 4 de agosto de 2015 (publicado páx. web data 10-08-2015)
ANUNCIO DE APERTURA SOBRE B (publicado páx. web data 06/10/2015)
ANUNCIO DE APERTURA SOBRE C  (publicado páx web data 23/10/2015)
ADXUDICACION (publicado páx. web data …

0 comentarios

ADXUDICACION DO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DUNHA ILLA DE CONTEDORES SOTERRADOS

PROGRAMACIÓN CULTURAL 2012
EXPOSICIÓN: MANUALIDADES DE OLGA CARREIRA
Do 1 ao 15. Capela da Madanela, physician
de 19:00 a 21:00h
 
OBRADOIROS DE XOGOS POPULARES E TRADICIONAIS
Sábado 7. Local social de San Martiño de Calvos, information pills
de 17:00 a 19:00h
Sábado 21. Campo de xogos populares de Santa María, de 17:00 a 19:00h
 
FESTAS DO CARME
Días 14, …

0 comentarios

Subministro de tres fotocopiadoras dixitais en branco e negro, unha fotocopiadora en cor e trece impresoras en branco e negro

anuncio adxudicación  do contrato
anuncio de adxudicacion e formalizacion do contrato

0 comentarios

Comments are closed.