Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións rematadas – Subministros

CONTRATO PARA ADQUISICIÓN, EN RÉXIME DE RENTING, DE TRES FOTOCOPIADORASDIXITAIS EN BRANCO E NEGRO, UNHA MULTIFUNCIÓN MONOCROMO, UNHA FOTOCOPIADORA EN COR E TRECE IMPRESORAS EN BRANCO E NEGRO.

ADXUDICACION
FORMALIZACION
Versión para IMPRIMIR

0 comentarios

CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRO E OBRA, PARA A SINALIZACIÓN DO NÚCLEO URBANO DE ARZÚA E OUTRAS PARROQUIAS

prego clausulas administrativas e anexos
Anuncio de licitación
Anuncio DOGA publicado o día 3 de agosto de 2015 (publicado páx. web data 10-08-2015)
Anuncio BOP publicado con data 4 de agosto de 2015 (publicado páx. web data 10-08-2015)
ANUNCIO DE APERTURA SOBRE B (publicado páx. web data 06/10/2015)
ANUNCIO DE APERTURA SOBRE C  (publicado páx web data 23/10/2015)
ADXUDICACION (publicado páx. web data …

0 comentarios

ADXUDICACION DO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DUNHA ILLA DE CONTEDORES SOTERRADOS

ANUNCIO DA ADXUDICACIÓN
ANUNCIO DE FORMALIZACION CONTRATO
Data públicación, treat 01/08/2012
Versión para IMPRIMIR

0 comentarios

Subministro de tres fotocopiadoras dixitais en branco e negro, unha fotocopiadora en cor e trece impresoras en branco e negro

anuncio adxudicación  do contrato
anuncio de adxudicacion e formalizacion do contrato
Versión para IMPRIMIR

0 comentarios

Comments are closed.