Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións rematadas – Obras

Camiño da estrada de Lugo-Santaigo a Cortobe (Burres) (Plan único de Concellos POS 2017)

Adxudicación (publicada pax.  web o día 6 de agosto de 2018)
Formalizacion (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018)

0 comentarios

Camiño en Dodro (Plan único de Concellos) POS 2017

Adxudicacion (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018)
Formalizacion  (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018)

0 comentarios

Interior en Xibeirós e outros (Plan único de concellos ) POS 2017

Adxudicacion  (publicado pax. web o día 6 de agosto de 2018)
Formalizacion (publicado pax. web o día 6 de agosto de 2018)

0 comentarios

Camiño na Calzada e outro (Plan único de Concellos “POS +2017”)

Adxudicacion  (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018)
Formalizacion  (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018)

0 comentarios

Camiño de León de Arriba a límite Concello de O Pino e outros (incluida Plan único de Concellos “POS 2017”

Adxudicacion (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018)
Formalizacion (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018)

0 comentarios

Camiño de Vilasuso a Casteñeda, incluida na segunda fase do Plan (POS) adicional 1/2016

 

ADXUDICACION
 
FORMALIZACION

0 comentarios

Camiño de Vilasuso a Pumariño ,incluida no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (plan unico de concellos) POS 2017

ADXUDICACION
 
Formalización

0 comentarios

Contratacion obra nomeada ” Camiño Ventorrillo a Covas (Viñós) e outros”, incluida no Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018

A Xunta de Goberno Local con data 19 de setembro de 2017 acordou proceder a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello,  na forma indicada na cláusula 12 do prego que rixe esta contratación.
Os licitadores que recibiron …

0 comentarios

Rehabilitación de local social no lugar de Lema de abaixo

A Xunta de Goberno Local con data 14 de xullo de 2017 acordou proceder  a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, acompañada da  documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.
Os licitadores que recibiron a invitación para …

0 comentarios

Camiño de Villantime a Vilasuso, incluida no Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal POS 2016

Adxudicacion
Formalización

0 comentarios

Comments are closed.