Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións en trámite de Resolución

SERVIZO DE PRESTACION DAS ACTIVIDADES DE ENVELLECEMENTO ACTIVO NOS LOCAIS SOCIAIS MUNICIPAIS

Prego prescricións técnicas
Prego cláusulas administrativas particulares
Acordo de contratacion
Anuncio
Anuncio apertura sobre C) (publicado pax. web o día 5 de decembro de 2018)
 

0 comentarios

Contratación por procedemento aberto das obras de demolición do sexto andar e último no edificio nº 2 da rúa de Lugo (Arzúa), e posterior construción da cuberta do mesmo, incluindo a previa confección dos proxectos técnicos

Prego de cláusulas administrativas
Prego prescricións técnicas
Anuncio de licitación
Anuncio Bop nº bop 44 de data 5 de marzo de 2018
Anuncio Boga num. 45 de data 5 de marzo de 2018
Demolición do 6º Andar no edificio nº 2 da Rúa de Lugo (Anteproxecto) (1)
Anuncio apertura sobre B (publicado pax web. 8 de xuño de 2018)
decreto nomeamento comite de …

0 comentarios

Comments are closed.