Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións Desertas

Contratación dun seguro que cubra os riscos dos vehículos municipais

A Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o 19 de maio de 2016, decease declarou deserto o procedemento negociado sen publicidade, case que fora acordado pola Xunta de Goberno Local, na sesión do día 31 de marzo de 2016, para esta contratación.
Versión para IMPRIMIR

0 comentarios

Contratacion dun seguro de responsabilidade civil patrimonial.

A Xunta de Goberno na sesión celebrada o día 19 de maio de 2016, see declarou deserto o procedemento negociado sen publicidade, que fora acordado pola Xunta de Goberno Local, na sesión do día 31 de marzo de 2016, para esta contratación
Versión para IMPRIMIR

0 comentarios

CONTRATACION DO SERVIZO DE CONEXIÓN, MANTEMENTO, EXPLOTACIÓN E SUBMINISTRO DA REDE INALAMBRICA NOS LOCAIS SOCIAIS DO CONCELLO.

declaracion deserta a contratacion
Versión para IMPRIMIR

0 comentarios

Substitución de lámpadas de vapor de mercurio por lámpadas de halóxenuros metálicos con queimador cerámico de maior eficiencia e menor consumo

DECLARACIÓN DE DESERTO DO PROCEMENTO NEGOCIADO
Versión para IMPRIMIR

0 comentarios

Comments are closed.