Arzúa o destino verde de Galicia

CURSO INTENSIVO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN ESPAÑA

9 marzo, 2016

Exames Aula Educación Adultos 29-01-2016 (2)

O Concello de Arzúa reforza o seu compromiso continuo de traballo no eido da educación a través da Aula de Educación Municipal ofrecendo para este segundo cuadrimestre, que dará comezo o vindeiro día 15 de febreiro, a posibilidade de preparar as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria por módulos ou ben mediante as probas libres que convoca a Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Dende o Concello de Arzúa son conscientes da importancia que ten a formación permanente ao longo de toda a vida, xa que posibilita un maior desenvolvemento persoal e profesional dos cidadáns; de aí a súa forte aposta por manter un servizo que xa o pasado venres, día 29 de xaneiro, lle permitiu a numerosos alumnos rematar o primeiro cuadrimestre dos cursos conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria.

Asemade, este venres día 5 dará comezo o curso para a preparación das Competencias Clave, que son un requisito formativo indispensable para aquelas persoas que queiran optar ao Certificado de Profesionalidade e non teñan a formación básica inicial que lles permita o acceso directo. Tamén son indispensables para optar á realización das especialidades formativas que convoca o INEM, como por exemplo a “Atención sociosanitaria en persoas dependentes en institucións sociais”, “Servicios de restaurante, bar e cafetería”, “Cociña” e un longo etc.

Estas competencias clave comprenden un conxunto de contidos xerais de formación básica en diferentes áreas de coñecemento e son un instrumento para crear oportunidades de aprendizaxe para as persoas que carecen delas.

Os prazos de matrícula para a realización destes cursos están abertos dende onte, día 1 de febreiro, recordándolle aos interesados que a poden formalizar tamén nos cursos que deron comezo no pasado mes de setembro e que son “Preparación das Probas de Acceso aos Ciclos Formativos de Grao Medio e Grao Superior” e “Programa EBI, Ensinanzas Básicas Iniciais”, que contempla lectura, escritura, cálculo e os Talleres de Atención e Memoria para maiores de 60 anos e persoas aqueixadas de Alzheimer ou demencia senil.

Ser constante, asimilar a información e repasar son as claves que recomendan dende a Aula de Educación de Adultos aos alumnos que están interesados en formalizar a matrícula no curso “Preparación das probas para a obtención do título de graduado en educación sencundaria” e que constitúe unha vía extraordinaria para acceder á titulación basica oficial do sistema educativo, permitindo ademais a continuación de estudos de Bacharelato ou de Ciclos Formativos de Grao Medio de Formación Profesional.

Para formalizar a matrícula ou solicitar información, os interesados deberán acudir á Aula de Educación de Adultos, sita no Edificio Multiusos “Terra do Queixo”, 1º andar ou chamar ao número de teléfono 981 500 222.
Cartel presentación OBRAS LITERARIAS 11 e 14 marzo

O Departamento de Cultura do Concello de Arzúa organiza para mañá venres día 11 e para o luns 14 de marzo a presentación de dúas obras literarias.
Na xornada de mañá venres presentarase o libro Que non te aten do escritor Manuel Iglesias Turnes publicada por edicións Xerais de Galicia. O acto terá lugar na Capela da Madanela de Arzúa ás nove e media da noite e nel participarán o propio autor, remedy
o concelleiro de Dinamización Sociocultural do Concello, salve
Miguel Ángel Vallo, o director de Xerais, Manuel Bragado e Che Turnes en representación da Asociación Terra e Leite. Manuel Iglesias Turnes volve á realidade da súa Barcala natal cunha novela que segue o ronsel da obra que lle serviu de entrada no mundo literario en galego, “As rapazas de Xan”, a súa primeira novela que fora tamén presentada en Arzúa. Nesta, camiñaba cara a memoria dunha aldea barcalesa dos anos cincuenta e agora sitúanos na actual vida do mundo rural galego a través dun fillo da terra cunha novela traballada, realista, humana sen fatalismo.
O luns día 14 a Capela da Madanela tamén acollerá a presentación do poemario As margens do tempo de Antom Laia a cargo de Xurxo Souto ás oito da tarde nun acto aberto a todos os públicos.

 
8 de marzo, there
Día Internacional das Mulleres

Unha campaña de Cruz Vermella señala os motivos para continuar traballando pola igualdade

As mulleres sofren cada día diferentes formas de discriminación no ámbito laboral, page
social, económico e cultural que recortan os seus Dereitos Humanos e liberdades fundamentais

A construción dunha sociedade na que exista a igualdade e desapareza a discriminación, continúa sendo unha tarefa pendente. Na conmemoración do Día Internacional das mulleres, a sección xuvenil de Cruz Vermella pretende visibilizar aqueles ámbitos e situación nas que continúa existindo a desigualdade. Baixo o lema “8 de marzo. 8 motivos para a Igualdade”  e en redes sociais co hashtag #PorlaIgualdad, a organización animará á reflexión sobre este asunto, co obxectivo de poñer en marcha comportamentos, actitudes e medidas que xeren unha igualdade real e rompan as múltiples barreiras sociais, económicas e culturais ás que se enfrontan as mulleres. Dende as diferentes asembleas de Cruz Vermella da provincia levaranse a cabo actividades de sensibilización incluíndo tamén a de Arzúa.

 

Motivos para a igualdade

 

A precarización nas condiciones de vida da población están afectando especialmente a colectivos desfavorecidos. No caso das mulleres, eso non so se traduce en problemas de índole económica ou  precarización do emprego, senón tambén no seu estado anímico e de salud, violencia de xénero ou situacións de acoso laboral e sexual no ámbito do traballo, tal e como se recolle no Boletín sobre Vulnerabilidade Social centrado nas mulleres atendidas por Cruz Vermella, presentado o año pasado.

Según datos do Instituto da Muller, tres de cada catro persoas que teñen un contrato parcial son mulleres, el 72 por ciento das mulleres ocupadas destinan máis dunha hora diaria a tarefas do fogar, porcentaxe que descende ao 37 por cento no caso dos hombres, e o 50 por cento dos homes ocupados con familiares dependentes sinala que é a  súa parella quen se ocupa de atendelos.

 

Cruz Vermella e a labor coas mulleres

 

A promoción da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e a loita contra a discriminación é para Cruz Vermella un eixe transversal que percorre todas as súas actuacións.

No ano  2015, máis de 8.000 mulleres participaron nos proxectos de intervención social, o que representa un 65 por cento das persoas participantes.

A organización conta con recursos e proxectos específicos dirixidos a mulleres que sofren ou sufriron  violencia de xénero, nos que se ofrece asesoramento xurídico, accións de orientación e apoio psicosocial ou acompañamento a recursos comunitarios. Ademais, 277 mulleres participaron o ano pasado en itinerarios do Plan de Emprego da organización e o 60 por cento lograron a súa inserción laboral.

Dende Cruz Vermella Xuventude  realizáronse  tamén en 2015 actividades de coeducación e prevención de condutas violentas con máis de 2.000 xoves e adolescentes da provincia.
8 de marzo, abortion
Día Internacional das Mulleres

Unha campaña de Cruz Vermella señala os motivos para continuar traballando pola igualdade

As mulleres sofren cada día diferentes formas de discriminación no ámbito laboral, help
social, económico e cultural que recortan os seus Dereitos Humanos e liberdades fundamentais

A construción dunha sociedade na que exista a igualdade e desapareza a discriminación, continúa sendo unha tarefa pendente. Na conmemoración do Día Internacional das mulleres, a sección xuvenil de Cruz Vermella pretende visibilizar aqueles ámbitos e situación nas que continúa existindo a desigualdade. Baixo o lema “8 de marzo. 8 motivos para a Igualdade”  e en redes sociais co hashtag #PorlaIgualdad, a organización animará á reflexión sobre este asunto, co obxectivo de poñer en marcha comportamentos, actitudes e medidas que xeren unha igualdade real e rompan as múltiples barreiras sociais, económicas e culturais ás que se enfrontan as mulleres. Dende as diferentes asembleas de Cruz Vermella da provincia levaranse a cabo actividades de sensibilización incluíndo tamén a de Arzúa.

 

Motivos para a igualdade

 

A precarización nas condiciones de vida da población están afectando especialmente a colectivos desfavorecidos. No caso das mulleres, eso non so se traduce en problemas de índole económica ou  precarización do emprego, senón tambén no seu estado anímico e de salud, violencia de xénero ou situacións de acoso laboral e sexual no ámbito do traballo, tal e como se recolle no Boletín sobre Vulnerabilidade Social centrado nas mulleres atendidas por Cruz Vermella, presentado o año pasado.

Según datos do Instituto da Muller, tres de cada catro persoas que teñen un contrato parcial son mulleres, el 72 por ciento das mulleres ocupadas destinan máis dunha hora diaria a tarefas do fogar, porcentaxe que descende ao 37 por cento no caso dos hombres, e o 50 por cento dos homes ocupados con familiares dependentes sinala que é a  súa parella quen se ocupa de atendelos.

 

Cruz Vermella e a labor coas mulleres

 

A promoción da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e a loita contra a discriminación é para Cruz Vermella un eixe transversal que percorre todas as súas actuacións.

No ano  2015, máis de 8.000 mulleres participaron nos proxectos de intervención social, o que representa un 65 por cento das persoas participantes.

A organización conta con recursos e proxectos específicos dirixidos a mulleres que sofren ou sufriron  violencia de xénero, nos que se ofrece asesoramento xurídico, accións de orientación e apoio psicosocial ou acompañamento a recursos comunitarios. Ademais, 277 mulleres participaron o ano pasado en itinerarios do Plan de Emprego da organización e o 60 por cento lograron a súa inserción laboral.

Dende Cruz Vermella Xuventude  realizáronse  tamén en 2015 actividades de coeducación e prevención de condutas violentas con máis de 2.000 xoves e adolescentes da provincia.
A Oficina de Información Xuvenil do Concello de Arzúa INFORMA sobre o Programa INICIATIVA XOVE, hospital
da Dirección Xeral de Xuventude, more about
que consiste nunha liña de axudas pensadas para que os mozos e mozas poidan desenvolver ideas que, here
transformadas en proxectos e iniciativas de interese, poidan reventer na mocidade actual.

Quen pode solicitar estas axudas?
* Os grupos informais de mozos e mozas que terá que estar formado por un mínimo de 5 e un máximo de 8 persoas con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos.
* As asociacións xuvenís e as entidades que presten servizos á mocidade que carezan de interese de lucro.

Onde podes informarse?
* Na Oficina Municipal de Información Xuvenil
* Na páxina www.xuventude.xunta.es
* No Teléfono 981 544 866
* No enderezo electrónico: institutoxuventude.ctb@xunta.es

O PRAZO DE PRESENTACIÓN REMATA O 1 DE ABRIL DE 2016.

A Oficina de Información Xuvenil do Concello de Arzúa INFORMA sobre o Programa INICIATIVA XOVE, clinic
da Dirección Xeral de Xuventude, healing
que consiste nunha liña de axudas pensadas para que os mozos e mozas poidan desenvolver ideas que, ed
transformadas en proxectos e iniciativas de interese, poidan reventer na mocidade actual.

Quen pode solicitar estas axudas?
* Os grupos informais de mozos e mozas que terá que estar formado por un mínimo de 5 e un máximo de 8 persoas con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos.
* As asociacións xuvenís e as entidades que presten servizos á mocidade que carezan de interese de lucro.

Onde podes informarse?
* Na Oficina Municipal de Información Xuvenil
* Na páxina www.xuventude.xunta.es
* No Teléfono 981 544 866
* No enderezo electrónico: institutoxuventude.ctb@xunta.es

O PRAZO DE PRESENTACIÓN REMATA O 1 DE ABRIL DE 2016.

A Oficina Municipal de Información Xuvenil do Concello de Arzúa INFORMA sobre a convocatoria do Ministerio de Educación dun curso intensivo de inmersión lingüística en inglés en España.

O programa consiste na asistencia a un curso intensivo dunha semana de duración, pharmacy
na que os/as participantes estarán en diferentes instalacións (casas rurais, check
campus, albergues…) sitos en diversos lugares de España.

O obxetivo é conseguir un grado de inmersión en lingua inglesa moi elevado. Non se impartirán clases formais, dado que o programa, que se desenvolve totalmente en inglés, básase noutras actividades máis apropiadas para conseguir os seus obxetivos. Trátase de aproveitar todas as situacións de convivencia diaria, de ocio, deporte, tempo libre e descanso para fomentar a conversación cos participantes.

Destinatarios e Requisitos

* Nados entre o 1 de xaneiro de 1996 e o 31 de decembro de 1999
* Ter condición de becario no curso 2015/2016 da convocatoria xeral de becas do Ministerio.
* Estar matriculado no curso 2015/2016 en:
– Bacharelato
– Ensinanzas profesionais de música e danza.
– Grao medio de Formación Profesional
– Grao medio de artes plásticas e deseño
– Grao medio de ensinanzas deportivas
– Ensinanzas de idiomas de nivel intermedio ou avanzado.
* Ter aprobado totalmente o curso anterior e ter obtido en dito curso unha nota final mínima de 7,50 puntos na asignatura de inglés.

Coste do curso

Os/as alumnos/as seleccionados/as só terán que aboar 100 euros. Neste prezo están incluidos todos os gastos en concepto de asistencia, aloxamento e manutención, EXCEPTO o traslado ás instalacións.

Prazo de presentación

Ata o 8 de abril de 2016

Para máis información

* Na Oficina Municipal de Información Xuvenil.
* No BOE n.º 54 do 3 de marzo de 2016
* No enlace: http://www.mec.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas/998697.html

Last modified: 9 marzo, 2016

Comments are closed.