Arzúa o destino verde de Galicia

Contratación obra “Camiño Campo da Festa-Rendal de abaixo-Fucarelos e outros”

7 agosto, 2018

Anuncio

Providencia alcaldia

Informe motivado da necesidade

Proxecto

Prego de cláusulas administrativas particulares

Anuncio apertura sobre B) (publicado pax. web o día 14 de setembro de 2018)

Anuncio apertura sobre C) (publicado pax. web o día 19 de setembro de 2018)

adxudicación (publicado pax. web o día 19 de outubro de 2018)

Last modified: 19 octubre, 2018

Comments are closed.