Arzúa o destino verde de Galicia

Contratación da “Sinalización vertical nas parroquias de Burres e Pantiñobre (POS) 2016”,

10 Febrero, 2017

Aprobada por acordo da Xunta de Goberno de data 26 de xaneiro de 2017.

PROXECTO TÉCNICO

Prego de cláusulas administrativas

O prazo de presentación de proposicións será de oito días naturais desde o seguinte ao da publicación deste anuncio (dende o día 11 de febreiro ao 18 de febreiro de 2017).

ADXUDICACION (publicada pax. web con data 25 de maio de 2017)

Last modified: 26 Mayo, 2017

Comments are closed.