Arzúa o destino verde de Galicia

Rematadas

RematadasRematadas - Subministros

Subministro dun tractor

Adxudicacion tractor Formalizacion tractor ...

27 diciembre, 2017

Ler máis

ContrataciónsRematadas - Servizos

Contratación de servizos para a produción integral dos espectáculos a celebrar na “43ª Festa do Queixo do Concello de Arzúa” (Ano 2018)

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 2017 PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS 2017 ANUNCIO DOG Nº 226 DE DATA 28 DE NOVEMBRO DE 2017 Anuncio...

28 noviembre, 2017

Ler máis

RematadasRematadas - Obras

Contratacion obra nomeada ” Camiño Ventorrillo a Covas (Viñós) e outros”, incluida no Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018

A Xunta de Goberno Local con data 19 de setembro de 2017 acordou proceder a dita contratación, empregando para iso o sistema de...

26 septiembre, 2017

Ler máis

ContrataciónsRematadasRematadas - Servizos

SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE ARZUA, BOMBEOS (LEMA, RÍO VELLO Y AS BARROSAS) Y FOSA SÉPTICA DE BOENTE.

Pliego de cláusulas administrativas particulares Pliego de prescripciones técnicas Plazo de presentación de proposicións: desde el día...

21 septiembre, 2017

Ler máis