Arzúa o destino verde de Galicia

En resolución

ContrataciónsEn resolución - Obras

Contratación obra “Camiño Campo da Festa-Rendal de abaixo-Fucarelos e outros”

Anuncio Providencia alcaldia Informe motivado da necesidade Proxecto Prego de cláusulas administrativas particulares Anuncio apertura...

7 agosto, 2018

Ler máis

ContrataciónsEn resoluciónEn resolución - Servizos

CONTRATACION DO SERVIZO DE MANTEMENTO INTEGRAL DOS ASCENSORES DO CONCELLO DE ARZUA

A Xunta de Goberno Local con data 2 de febreiro de 2018 acordou proceder a dita contratación,empregando para iso o sistema de procedemento...

22 febrero, 2018

Ler máis