Arzúa o destino verde de Galicia

En prazo de presentación – Xestión Servizos Públicos

ContrataciónsEn prazo de presentación - Xestión Servizos Públicos

Contratación de concesión do servizo de explotación das instalacións deportivas de piscina, cuberta e descuberta

Anuncio Priego de cláusulas administrativas particulares Prego de prescricións técnicas Anuncio BOP de data 7 de marzo de 2018 Anuncio...

2 marzo, 2018

Ler máis