Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións

ContrataciónsEn resoluciónEn resolución - Servizos

Contratación do servizo de asistencia técnico urbanística.

A Xunta de Goberno Local con da 27 de febrero de 2018 acordou proceder a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento...

3 abril, 2018

Ler máis

ContrataciónsEn resolución - Xestión Servizos Públicos

Contratación de concesión do servizo de explotación das instalacións deportivas de piscina, cuberta e descuberta

Anuncio Priego de cláusulas administrativas particulares Prego de prescricións técnicas Anuncio BOP de data 7 de marzo de 2018 Anuncio...

2 marzo, 2018

Ler máis

ContrataciónsEn resoluciónEn resolución - Servizos

CONTRATACION DO SERVIZO DE MANTEMENTO INTEGRAL DOS ASCENSORES DO CONCELLO DE ARZUA

A Xunta de Goberno Local con data 2 de febreiro de 2018 acordou proceder a dita contratación,empregando para iso o sistema de procedemento...

22 febrero, 2018

Ler máis