Arzúa o destino verde de Galicia

AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL

11 mayo, 2016

Aula Multifunción

Servizos:
A Aula Multifunción acolle as sesións de ‘Espazo das familias’ e serve como local de reunión e ensaio para diversas asociacións.

Pódese solicitar o seu uso contactando previamente co Departamento de Cultura, stomach sempre e cando a solicitude a realice unha entidade sen ánimo de lucro.

Enderezo:

Edificio Sociocultural María Mariño
Rúa Padre Pardo, 33 – Baixo
15810, Arzúa (A Coruña)

Instalacións:
Dispoñibilidade de cadeiras, cadeiras con pa, mesas e canón de proxección.

Horarios:
Consultar

Contacto:
981 500 222 (Departamento de Cultura)
cultura@concellodearzua.com

IMPRESO DE SOLICITUDE
Oficina de Cultura

Servizos:
Tramitación de subvencións municipais, subvencións para as festas parroquiais e as convocadas pola Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña destindas ao apoio da cultura.

Planificación de actividades culturais ao longo do ano: representacións teatrais e musicais, proxeccións audiovisuais, conferencias, exposicións, obradoiros, etc…

O Departamento de Cultura organiza distintos programas durante o ano cando o tempo de ocio e lecer se amplía:
Nadal
Entroido
Festa do Queixo
Letras Galegas
Programación de verán
Festival Internacional de Folk
Arzúa Viva
Día do Neno
Ciclo de Teatro Afeccionado no Outono

Memorias explicativas de cada un dos programas.

Xestión da ocupacións das instalacións culturais do Concello de Arzúa.

Enderezo:
Edifiocio Sociocultural María Mariño
Rúa Pai Pardo, 33 – 1º andar
15810, Arzúa (A Coruña)

Horarios:
De luns a venres de 8:30 a 15 horas

Contacto:
981 500 222 (Departamento de Cultura)
cultura@concellodearzua.org

A capela foi a igrexa dun antigo mosteiro de frades agostiños, visit this site
fundado no século XIV. A finais do XVII a comunidade foise para Santiago de Compostela, seek quedando abandonado o mosteiro de Arzúa, pharmacy
do que actualmente non se conserva nada. A capela, sen embargo, continuou aberta ao culto baixo a xurisdición do mosteiro de Compostela, deixando de depender deste coa desamortización de Mendizábal.

O edificio de cachotaría ten planta lonxitudinal e cuberta con tella do país. Destaca no alzado a zona da cabeceira. A porta de acceso está situada na fachada oeste, e consiste nun arco de medio punto abocinado e sobre ela un van cadrangular; a portada está coroada por unha espadana de van único.
No interior sobresae o arco oxival que divide a nave e o presbiterio, xunto con dous sepulcros a ambos lados da nave, ademais das inscricións que se conservan en dúas das súas paredes.

O primitivo retábulo, datado no século XVI, era todo de pedra, e só se conserva del a predela, ubicada, actualmente, no lugar que se cre ocupaba antano; A finais do século XVIII, realizouse outro de madeira, de estilo rococó, que foi desmontado no século XX, coa primeira rehabilitación da capela.

Atópase na Rúa Cima do Lugar, no tramo urbano do Camiño de Santiago, entre o albergue municipal de peregrinos e a casa rectoral.

En 1984, comezáronse as obras para a rehabilitación e cesión do templo, da diócese ao Concello de Arzúa, por tempo indefinido. A xestión foi levada a cabo por un patronato formado por Pilar García Montero, Ramón Torreiro González e Luis Vidal Abad. Foron axudados por Antonio Fraguas Fraguas, Salvador Ares Espada, Manuel Díaz Díaz e Bernardino Villaverde Villaverde.

Foi reinaugurada, como sala cultural, o día 21 de xuño de 2006, coa exposición itinerante de Maruxa Mallo “A transgresión feita muller”.

Este ben é o punto de partida da Ruta “Val do Iso” promovida polo Concello de Arzúa.

Servizos:
Sala de exposicións
Tamén é apta para charlas, conferencias, concertos musicais, pequenas reunións…

Pódese solicitar o seu uso contactando previamente co Departamento de Cultura, sempre e cando a solicitude a realice unha entidade sen ánimo de lucro ou persoas interesadas en expoñer os seus traballos artísticos.

Enderezo:
Rúa Cima do Lugar, s/n
15810, Arzúa (A Coruña)

Instalacións:
Dispoñibilidade de cadeiras, cadeiras con pa, mesas e canón de proxección.

Horarios:
Todos os días de 19:00 a 21:00 horas (sempre e cando haxa algunha exposición)

Custe:
Gratuíto

Contacto:
981 500 222 (Departamento de Cultura)
cultura@concellodearzua.comIMPRESO DE SOLICITUDE

O Departamento de Cultura encárgase de elaborar unha programación estable durante todo o ano na que teñen cabida espectáculos de música, this
health teatro, click monicreques, troche
maxia, cine, conferencias, exposicións, obradoiros, cursos…

Outras actuacións que se levan a cabo son:

– Tramitación de subvencións
– Xestión de aulas e espazos municipais
– Xestión do Obradoiro Municipal de Danza (Ballet clásico, Danza moderna e Bailes de Salón)
– Organización de actividades e programas culturais: Programación de Nadal e Cabalgata de Reis, Entroido, Mes das Letras Galegas, Ciclo de Teatro no Outono, Día do Neno, Ciclo de monólogos ‘Noites de contos’…
– Colaboración na organización da Festa do Queixo
– Etc.

Hai que destacar tamén o empeño en que todos estes programas culturais cheguen a todos os veciños e veciñas, promovendo tamén a cultura nas nosas parroquias e organizando actividades para todas as idades.

[clear /] [clear /]

Novas:

[divider /] [blog cats=”43″ per_page=”3″ image_width=”100″ image_height=”100″ divider=”line” pagination=”true” meta=”false” wrap=”true” /]  

BASES EDUCADOR FAMILIAR

Anuncio publicado bop nº 78 de 26 de abril de 2016

anuncio convocatoria doga nº 88 de 10 de maio de 2016

Prazo presentación solicitudes: dende 0 día 11 de maio de 2016 ata o día 23 de maio de 2016, cialis 40mg
ambos inclusive

lista provisional (PUBLICADA PAX. WEB 22/06/2016)

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

acta resultados proba teorica e data 2º proba (publicada pax. web 12/07/2016)

acta exercicio teorico de Tania losada (publicada pax. web 19/xullo/2016)

Acta proba práctica Educador Familiar (publicada pax. web 03/08/2016)

 
O Concello de Arzúa organiza para o día 30 de abril de 2016 a 20ª XUNTANZA DOS/AS NOSOS/AS MAIORES, cheapest
que se celebrará no Recinto Feiral Terra do Queixo de Arzúa co seguinte programa de actos:

13:00 horas Misa campestre.
13:30 horas * Pregón de benvida aos asistentes.
* Entrega de premios á muller e ao home de maior idade.
14:00 horas Xantar ofrecido gratuitamente polo Concello de Arzúa.
17:00 horas Gran baile amenizado por un grupo musical.
20:00 horas Remate dos actos e despedida aos asistentes.

Poderán asistir a dita xuntaza tódas as persoas que reúnan os seguintes requisitos:
* Ser maior de 65 anos,
* Estar empadroado no Concello de Arzúa,
Tamén poderán ser beneficiarios os cónxuxes de quenes reúnan os requisitos anteriores.

Deberán recoller a invitación antes do día 22 de abril, provistos de Documento Nacional de Identidade, da seguinte maneira:
* Para os empadroados no casco urbano, nos Servizos Sociais do Concello.
* Para os empadroados nas Parroquias, mediante os Alcaldes Pedáneos.

Haberá transporte gratuito. O seu percorrido será o mesmo que realiza o transporte escolar e recollerá a xente a partir das 12:00 horas.
O Concello de Arzúa organiza para o día 30 de abril de 2016 a 20ª XUNTANZA DOS/AS NOSOS/AS MAIORES, clinic
que se celebrará no Recinto Feiral Terra do Queixo de Arzúa co seguinte programa de actos:

13:00 horas Misa campestre.
13:30 horas * Pregón de benvida aos asistentes.
* Entrega de premios á muller e ao home de maior idade.
14:00 horas Xantar ofrecido gratuitamente polo Concello de Arzúa.
17:00 horas Gran baile amenizado por un grupo musical.
20:00 horas Remate dos actos e despedida aos asistentes.

Poderán asistir a dita xuntaza tódas as persoas que reúnan os seguintes requisitos:
* Ser maior de 65 anos,
* Estar empadroado no Concello de Arzúa,
Tamén poderán ser beneficiarios os cónxuxes de quenes reúnan os requisitos anteriores.

Deberán recoller a invitación antes do día 22 de abril, provistos de Documento Nacional de Identidade, da seguinte maneira:
* Para os empadroados no casco urbano, nos Servizos Sociais do Concello.
* Para os empadroados nas Parroquias, mediante os Alcaldes Pedáneos.

Haberá transporte gratuito. O seu percorrido será o mesmo que realiza o transporte escolar e recollerá a xente a partir das 12:00 horas.
bases policia local 2016

Anuncio bases y convocatoria BOP nº 89 de 11 de maio de 2016

O prazo de presentación de solicitudes: desde o 12-05-2016 a0 18-05-2016, visit this
ambos inclusive.

lista provisional  (publicación pax. web o día 23 de maio de 2016)

lista definitiva 2016 (publicación pax. web o día 1 de xuño de 2016)

Acta cos resultados probas físicas (publicación pax. web 6 xuño de 2016)

Acta cos resultados da 2º proba  (publicación  pax. web o día 10 de xuño de 2016)

ACTA cos resultados da 3º proba e ultima (publicación pax. web o día 15 de xuño de 2016)

Last modified: 15 junio, 2016

Comments are closed.