Arzúa o destino verde de Galicia

agosto, 2018 Archive

ContrataciónsRematadas - Obras

Contratación obra «Camiño Campo da Festa-Rendal de abaixo-Fucarelos e outros»

Anuncio Providencia alcaldia Informe motivado da necesidade Proxecto Prego de cláusulas administrativas particulares Anuncio apertura...

7 agosto, 2018

Ler máis

RematadasRematadas - Obras

Camiño en Dodro (Plan único de Concellos) POS 2017

Adxudicacion (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018) Formalizacion...

6 agosto, 2018

Ler máis

RematadasRematadas - Obras

Camiño na Calzada e outro (Plan único de Concellos «POS +2017»)

Adxudicacion  (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018) Formalizacion  (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018) ...

6 agosto, 2018

Ler máis

RematadasRematadas - Obras

Camiño de León de Arriba a límite Concello de O Pino e outros (incluida Plan único de Concellos «POS 2017»

Adxudicacion (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018) Formalizacion (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018) ...

6 agosto, 2018

Ler máis